- Aktuálne sú všetky miesta na centrále plne obsadené
Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie