Dotazník uchádzača o zamestnanie
V prípade záujmu o niektorú z voľných pracovných pozícií, vyplňte dotazník uchádzača o zamestanie a spolu so životopisom a žiadosťou o zamestnanie, v ktorej uvediete o akú pozíciu máte záujem a lokalitu, ho zašlite kontaktnej osobe zo sekcie Kariéra -> Kontakty.

Dotazník uchádzača o zamestanie si môžete stiahnuť tu
Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie