Finančne stabilný podnik SME 2019


GECO, s.r.o. získalo za rok 2019 ocenenie Finančne stabilný podnik SME. Ide o výsledok hodnotenia finančnej stability podnikov pôsobiacich na území Slovenskej republiky v segmente SME (Small and Medium Enterprise) a zároveň na základe výsledku hodnotenia bol spoločnsti GECO, s.r.o. v hodnotiacom a informačnom systéme SIMS pridelený titul "FINANČNE STABILNÝ PODNIK SME 2019".
Totot ohodnotenie získalo z celkového počtu 295 250 aktívne podnikajúcich a hodnotených komerčných subjektov na území Slovenskej repuliky len 2,41% podnikov. 

 
 
 
Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie