Certifikát Dôveryhodná firma 2018


GECO, s.r.o. získalo už tretí rok za sebou Certifikát Dôveryhodná firma. Tento certifikát je udelený iba tým firmám, ktoré sa môžu pochváliť tým, že sa na nich nenašli žiadne negatívne referencie na internete pomocou softwaru "ukazovateľ názorov" za využitia "negatívnych fráz".
 


Projekt Dôveryhodná Firma existuje na medzinárodnom trhu (Česká republika, Poľsko) od roku 2014. Projekt bol podporený Košickou spoločnosťou Centrum Výskumu Názorov Zákazníkov s.r.o. po tom, čo bolo zistené, že všadeprítomný internet a rýchlo sa rozvíjajúce technológie zasahujú a konkrétne menia doterajšie obchodné modely, a tým aj chovanie a reakcie spotrebiteľov. Najnovšia technika zaisťuje, že zákazníci majú prístup ku všetkým informáciám prakticky o každom výrobku alebo službe, spoločnosti, či inštitúcii. Spotrebitelia hľadajú správy o spoločnosti, ktorých ponuky a služby využívajú. Často chcú vedieť, či je vaša organizácia dôveryhodná. Za týmto účelom, držitelia mobilných zariadení trávia veľkú časť svojho času na internete čítaním o spoločnostiach, ktoré ich zaujímajú. V dôsledku týchto informácií prišla firma s nápadom umožniť zákazníkom a podnikateľom naviazať spoločný dialóg. Po preskúmaní bola vytvorená inovačná metóda výskumu, ktorá umožnila na základe vytvoreného algoritmu definovať tzv. ukazovateľ názorov. Firma Centrum Výskumu Názorov Zákazníkov s.r.o. vypracuje na vlastné náklady výskum danej spoločnosti, na základe špeciálneho softwaru, ktorý bol vytvorený košickou spoločnosťou. V súčasnej dobe žiadna iná inštitúcia nevykonáva analýzu s použitím tohto typu metodiky.
Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie