Pečať bonity za ekonomické výsledky do roku 2016


GECO, s.r.o. sa aj v roku 2016 zaradilo medzi 0,87% podnikov z celkového počtu 734 055 hodnotených ekonomických subjektov, ktoré získali Pečať bonity za ekonomické výsledky do roku 2016.
 

Pečať bonity je ocenenie udeľované firmám na základe ich celkovej dôveryhodnosti, ekonomických výsledkov a schopnosti plniť svoje záväzky. S potešením vám oznamujeme, že patríme k malému percentu podnikov, ktoré sa týmto ocenením môžu pochváliť.
Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie