Certifikát Spoločensky zodpovedný podnik 2020


GECO, s.r.o. získalo opäť Certifikát Spoločensky zodpovedný podnik. Tento certifikát je udelený iba tým firmám, ktoré z celkového počtu 304 867 aktívne podnikajúcich slovenských podnikov naplnilo ekonomické a hospodárske aspekty spoločensky zodpovedného podnikania. V roku 2019 získalo tento certifikát len 2,41% podnikov.
 


Spoločensky zodpovedné podnikanie je koncept, v rámci ktorého sa podniky či organizácie snažia integrovať do svojich aktivít spoločenský záujem, pričom vychádzajú zo svojho vplyvu, ktorí majú na zainteresované subjekty (stakeholders). Medzi zainteresované subjekty patria zákazníci, zamestnanci, akcionári, subdodávatelia, miestna komunita, čiže všetci, ktorých sa aktivity danej spoločnosti akýmkoľvek spôsobom dotýkajú. Spoločenská zodpovednosť presahuje povinný legislatívny rámec a vzniká na dobrovoľnej báze. Výsledkom je zvýšenie kvality života zamestnancov, ich rodín ako aj miestnej komunity a spoločnosti v širšom meradle.
Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie