Register solventných firiem 2020


GECO, s.r.o. patrí do Registra solventných firiem. Pri týchto spoločnostiach neboli z dostupných zdrojov zaznamenané žiadne významnejšie negatívne udaosti typu
 
  • registrované dlhy,
  • insolvencia alebo
  • status nespoľahlivého platvu DPH.

Členstvo v Registri solventných firiem je znamením bezpečného a korektného vzťahu s aktuálnymi aj potenciálnymi obchodnými partnermi. Register zahŕňa spoločnosti, ktoré preukazujú svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť.

 

Podmienky na získanie certifikátu

 

  • Podnikateľský subjekt s prideleným IČOm.
  • Spoločnosť nie je v konkurze alebo likvidácii.
  • Nezadĺžená spoločnosť (bez akýchkoľvek registrovaných dlhov).
  • Spoločnosť nie je v insolvenčnom konaní.
  • Spoločnosť nemá záväzky viac ako 30 dní po splatnosti.
  • Skóringové hodnotenie spoločnosti je AAA–BB.
Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie